Επιστροφές προϊόντων

 

Έχετε το δικαίωμα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής να επιστρέψετε τα όποια προϊόντα.

Πριν την όποια επιστροφή θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με το GadgetFactory.gr στο email service@gadgetFactory.gr ή τηλεφωνικά στο 2311822277 επισυνάπτοντας την φόρμα rma όσο πιο αναλυτικά συμπληρωμένη είναι εφικτό. Εάν υπάρχουν φωτογραφίες καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην άριστη αρχική τους κατάσταση,άθικτα, και να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία η οποία δεν πρέπει να φέρει σκισίματα ή άλλα δείγματα παραβίασης.

Σφραγισμένα προϊόντα σε όποιας μορφής συσκευασία πρέπει να παραμείνουν στην αρχική τους κατάσταση και σε καμμία περίπτωση δεν επιστρέφονται έπειτα από την αποσφράγιση τους.

Στα προϊόντα που εχει γίνει registration και όποιας μορφής εξατομίκευση από τον πελάτη και δεν δύναται η επαναφορά στην αρχική κατάσταση δε θα γίνονται δεκτά

Τα έξοδα επιστροφης επιβαρύνουν τον αποστολέα(εσάς) ή εάν προτιμάτε μπορούμε να στείλουμε δική μας courier να παραλάβει με κόστος 5€/αποστολή για δέματα εώς 5kg.

Στο δέμα θα πρέπει να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο αγοράς καθώς και τη φόρμα rma που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι δε θα γίνονται δεκτά προϊόντα μη κατάλληλα προς επιστροφή για τη διασφάλιση της δημόσιας υγιεινής (handsfree,ακουστικά,εσώρουχα,προϊόντα προσωπικής φροντίδας,καλλυντικά κ.α.).Επίσης προϊόντα που έχουν εμφανώς ανοιχθεί ή/και χρησιμοποιηθεί.

Τα προϊόντα που συνοδεύονταν με κάποιο δώρο θα πρέπει να επιστραφούν όπως το αρχικό πακέτο, σε διαφορετική περίπτωση η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το αρχικό προϊό.

Σας ενημερώνουμε πως τα μεταφορικά έξοδα δεν επιστρέφονται παρά μόνο η αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων.

Από τη στιγμή που θα παραλάβουμε θα έχετε άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση στο email που μας έχετε δώσει στη φόρμα rma.Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και θα έχετε απάντηση εντός 7 εργάσιμων ημερών ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και παράδοση θα πρέπει να γίνεται στην διεύθυνση του καταστήματος και μόνο εκεί.

 

Εγγυήσεις προϊόντων

 

Κάθε προϊόν αναφέρει το διάστημα που καλύπτεται από εγγύηση

Η εγγύηση της συσκευής έχει τη διάρκεια  που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής και η Νομοθεσία, ενώ ο χρόνος εγγύησης υπολογίζεται από την  αρχική – πρώτη ημερομηνία αγοράς και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση βλάβης εφ' όσον πληρούνται συσωρευτικά  οι όροι εγγύησης.

Η  εγγύηση των κατασκευαστών καλύπτει μόνο κατασκευαστικά λάθη ή ελλείψεις στη συσκευή και όχι προβλήματα ή/και αστοχίες που προκλήθηκαν από κακή χρήση,τροποποίηση,μη ενδεδειγμένη χρήση διαφορετική από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής

Έχετε το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εφόσον βρίσκονται εντός εγγύησης:

- όταν με υπαιτιότητα μας πουλήθηκαν λάθος προϊόντα, προϊόντα κακής - ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, ή κατεστραμμένα κατά την μεταφορά. 
- σε περιπτώσεις προβλήματος στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση που έχει δοθεί από εμάς.

Δεν εμπίπτουν στο παρών προϊόντα που καλύπτονται από τρίτους όπως από  κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο.

Δεν επιβαρύνεστε το κόστος της μεταφοράς εφόσον το προϊόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα και το αντικαθιστούμε αμέσως δωρεάν. Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος προϊόν, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων αναλαμβάνεται την πλήρη ευθύνη της συσκευασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί πως ουδεμία  φθορά δε θα συμβεί στα προϊόντα και τις αρχικές τους συσκευασίες. Ευπαθή προϊόντα πρέπει να προστατεύονται από κινδύνους όπως χτυπήματα, στατικό ηλεκτρισμό κ.α.

Σε περίπτωση ευθύνης του GadgetFactory.gr για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο Πελάτης δικαιούται κατ' επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μια ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος το GadgetFactory.gr οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. 

  

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο service@gadgetFactory.gr ή τηλεφωνικά στο 2311822277.

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, το GadgetFactory.gr επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς. 

Περιορισμός ευθύνης: Το GadgetFactory.gr απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, το GadgetFactory.gr δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).


Εγγραφή